50-åringen søker om videreutdanning

Tor er mattelærer – på dispensasjon

Tor Lian ønsker videreutdanning i matematikk. – Ikke på grunn av kravet fra politikerne, men på grunn av lysten til ny kompetanse, sier han.

STORT BEHOV: Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at mange lærere trenger videreutdanning for å oppfylle kompetansekravene. tabell: GSI (Grunnskolenes informasjonssystem), tall for skoleåret 2017/18 

KREVER ØKT KOMPETANSE: Kunnskaps- og integrerings-minister Jan Tore Sanner (H) ber lokalpolitikerne prioritere videreutdanning for lærerne i årene framover. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 50-åringen har 23 års erfaring som lærer.

Han er adjunkt med opprykk etter å ha gått universitetsvegen mot læreryrket.

Han har vært ansatt på Høknes barneskole siden 1996, og til våren slipper han sitt femte elevkull fra 7. klassetrinnet over til ungdomsskolen.

Men per definisjon er han altså ikke kvalifisert til å undervise i matematikk i barneskolen – og er avhengig av dispensasjon for å ha lov.


Lærerne støtter regjeringas ambisjon om skoleløft – har mindre tro på virkemidlene

Regnestykket går ikke opp

Utdanningsforbundet ønsker at fagkunnskap og forskning skal styre den norske skolen – ikke lite gjennomtenkte løsninger fra personer uten mye erfaring fra klasserommet.

 

Lian har to valg

Fra 1. august 2025 er det slutt på å gi slike dispensasjoner. Da har Lian – og alle de andre lærerne som ikke innfrir regjeringas kompetansekrav – to valg:

Enten ta videreutdanning og bestå eksamener som gir nok studiepoeng i de fagene kravene gjelder – eller kun undervise i andre fag hvor kvalifikasjonskravene er like ufravikelige.

– Jeg har søkt om videreutdanning i matematikk, og håper selvsagt at jeg blir en av de prioriterte. Men som sagt; dette gjør jeg av lyst – ikke plikt. Jeg synes matematikk er spennende, og faget har endret seg siden jeg startet i yrket, sier Lian som dermed følger oppfordringa fra statsråd Jan Tore Sanner.

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Spørsmålet er hvordan dette kan gjøres i praksis, når tall fra Utdanningsdirektoratet viser hvor mange av lærerne i Trøndelag som trenger videreutdanning innen 2025.

I dag mangler nemlig 830 mattelærere, 979 engelsklærere og 640 norsklærere i fylket tilstrekkelig fordypning (se tabellen).

– Hvordan skoleledelsen skal klare å fylle opp dette på småtrinnene rundt om på skolene vet jeg ikke. Tenk bare på mindre, fådelte skoler på små plasser. Jeg misunner ikke rektoren som skal legge denne kabalen, sier Lian.

– Viktig med erfaring

– Hvor viktig er faglig kompetanse i småtrinnet?

– Ingen er vel uenig i at det må settes krav til lærerne, rent faglig. Men min erfaring er at grunnlaget for læring på barneskolen i veldig stor grad avhenger av relasjonsbygging mellom elev og lærer. Her er de pedagogiske evnene avgjørende – og muligheten for å bygge tillit til hver enkelt elev. Da trengs det tid med elevene på tvers av fagene.

Lian mener lærernes erfaring i større grad må tas hensyn til, og får støtte fra leder Leif Olav Skillingstad i Utdanningsforbundet Namsos:

– Det er respektløst at erfaring fra klasseledelse og relasjonsbygging blir under-vurdert. Det teller liksom ingenting – men vi vet at det teller alt, sier Skillingstad.

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene.

I fjor fikk 545 lærere av 978 søkere tilbud om videreutdanning i Trøndelag.

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Søknadsfristen for å søke videreutdanning er 1. mars.