Laveste bygningsvekst på 20 år

Det ble registrert 24.000 flere bygninger i Norge i 2017 enn året før. Det er den svakeste veksten siden 1997.

FLERE I BLOKK: Nedgangen i bygningsmassen kan ifølge Statistisk sentralbyrå skyldes en dreining fra småhus til boligblokker.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 1. januar 2018 var det registrert 4,2 millioner bygninger i Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bygningsmassen økte netto med 0,6 prosent i 2017. Veksten har vært avtagende siden 2011, og er den svakeste veksten siden starten av statistikken i 1997. Nedgangen kan skyldes en dreining fra småhus til boligblokker.

Endringer i bygningsmassen skyldes nybygg, riving og endret bygningsbruk. I 2017 var det 12.813 bygninger som fikk endret bygningstype. Fra 1. januar 2018 var det 47.991 nye bygninger. Omvendt var det 24.048 bygninger som ikke lenger eksisterte ved inngangen til 2018.