Kartlegger skrantesyke: Fem kommuner i vårt distrikt er med

Et utvalg elg, hjort, rådyr og villrein skal testes for skrantesyke (CWD) i år.

Skal sjekkes: Hjortevilt skal testes for skrantesyke i løpet av året.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Testinga er et ledd i ei nasjonal kartlegging av sykdomsforekomsten.