Overhalla søker om 215.000 til ladepunkt

Overhalla kommune har søkt Miljødirektoratet om 215.000 kroner i støtte til ladepunkt for el-biler og sykler.

LADESTASJONER: Overhalla kommune har søkt om tilskudd til ladestasjoner for elbiler og sykler.  Foto: Øivind Rånes

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Miljødirektoratet har fått 353 søknader fra kommuner over hele landet som vil kutte utslipp av klimagasser.