Ordførerne i Vikna og Nærøy protesterer kraftig på kuttforslag fra HNT

Vil sloss for ambulansen

– Dette er full overkjøring, sukker nærøyordfører Steinar Aspli. Sammen med sin kollega i Vikna har han sendt en lang og velbegrunnet protest mot den planlagte reduksjonen i ambulanseressursen.

Protesterer: Ordførerne Amund Hellesø (Ap) i Vikna (til venstre) og Steinar Aspli (Sp) i Nærøy protesterer kraftig på forslaget om å fjerne en ambulanse fra Ytre Namdal.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Den planlagte reduksjonen fra Helse Nord-Trøndelags (HNT) side skal skje i ekspressfart og senest fra 1. april 2018. De to kommunene som i første rekke blir berørt, Vikna og Nærøy, har ifølge Aspli ikke hatt tid til å behandle saken politisk, men ordførerne har fått utarbeidet et høringsnotat som ble sendt før høringsfristen gikk ut 20. februar.