4.300 hjortevilt felt i Namdalen

De fleste kommunene har gjort opp status for felling av hjortevilt. Det viser økning i felling av elg og hjort, og en liten nedgang i felling av rådyr.

ELGJAKTA ER STØRST: Selv om det felles et betydelig antall både hjort og rådyr, så er elgjakta størst i vårt område både når det gjelder antall dyr og ikke minst antall kilo kjøtt. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Alle kommunene i distriktet registrerer felt elg, hjort og rådyr på nettsida hjorteviltgeristeret.no.