Vil bruke brupenger til Jøa på drift av kollektivtilbudet i Trøndelag

– Dette er en katastrofe for bruplanene

Omfattende kuttforslag fra transportkomiteen i Trøndelag fylkeskommune vekker sterke reaksjoner på Jøa. Øyboerne frykter blant annet at planene om bru til Jøa blir skrinlagt.

LIKER IKKE UTVIKLINGA: Fungerende ordfører Rune Wik (til venstre) og veteranpolitiker Torgeir Strøm, gremmes over at den nye fylkeskommunen allerede sliter økonomisk, og at kutt ser ut til å komme i utkantene.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

JØA: – Dette ble en dårlig dag. En dårlig dag for Fosnes, for gamle Nord-Trøndelag og det ble en dårlig dag for oppstarten av Trøndelag fylkeskommune, sier fungerende ordfører i Fosnes, Rune Wik – fredag etter at han hadde fått lista med kuttforslag som transportkomiteen i Trøndelag fylkeskommune skal behandle på et ekstraordinært møte første mars.