Fylkesmannen i Trøndelag venter bare på departementets svar

Austras framtid avklares snart

Søknaden fra Gutvik om overflytting til Nærøy er mottatt hos Fylkesmannen. Der avventer man bare svaret fra departementet om hele Austras framtidige skjebne.

TIL HVEM? Per i dag er det disse tre ordførerne som deler den lille halvøya Austra mellom seg: Per-Helge Johansen, Leka (fra venstre), Steinar Aspli, Nærøy, og Britt Helstad, Bindal. 

NAMDALSAVISA

AUSTRA: Innbyggerne i Bindal får altså ikke noe svar på hva som skjer med bygda Gutvik og Austra før de legger stemmeseddelen i valgurna mandag. Seksjonsleder hos Fylkesmannen i Trøndelag, Alf-Petter Tenfjord, har imidlertid fått signaler om at det vil komme et svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ganske snart.