Dette er kuttforslagene

Her er kuttforslagene Hovedutvalget for transport skal behandle 1. mars:
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mulige tiltak innenfor sjøtransport utgjør 7,3 mill. totalt. For Namdalen gjelder det følgende: