Leder i transportutvalget i Trøndelag fylkeskommune er klar i sin tale

– Uaktuelt å kutte i båt- og busstilbudet

– Det blir ikke kutt i kollektivtilbudet i år. Vi skal bygge Trøndelag tettere sammen, ikke bryte det ned, sier leder for transportutvalget, Per Olav Hopsø.

INGEN KUTT: Leder for hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Hopsø, sier at det ikke vil komme noen kutt i kollektiv-tilbudet i år.   Foto: Bjørn Tore Ness

Jeg skjønner frustrasjonen og at folk er engasjerte.

Per Olav Hopsø, leder transportutvalget i Trøndelag fylkes- kommune.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Arbeiderpartiet foreslår å stoppe alle kuttene fylkesrådmannen har foreslått i kollektivtransport i norddelen av Trøndelag.

Førstkommende torsdag skal det holdes et ekstraordinært møte i hovedutvalget for kollektivtransport i fylkeskommunen hvor rådmannens forslag til kutt skal behandles. Hvis Arbeiderpartiet får det slik de vil, vil det ikke bli noe av disse kuttene.

– Arbeiderpartiet har brukt helga og sendt ut et forslag til samarbeidspartiene hvor vi slår fast at det ikke blir kutt i kollektivtilbudet i år, forteller Hopsø.


– Ikke ei langsiktig løsning

Pål Sæther Eiden (H) og de andre mindretallspartiene i fylkeskommunen mener at omdisponeringa av midler som Arbeiderpartiet nå foreslår, kun er ei kortsiktig løsning.

 

– Hvor skal dere hente pengene hvis det ikke blir kutt?

– Vi vil legge fram en alternativ innstilling til rådmannen hvor vi omdisponerer to millioner kroner fra kaifondet, 6,8 millioner kroner fra billetteringsfondet og tar 4,7 millioner fra forprosjektet til elektrifisering av Trønderbanen. Da ender vi opp med 13,5 millioner kroner som skal dekke opp innsparingsbehovet for 2018. Vi vil skjerme de ti millionene som er satt av til bru til Jøa, sier Hopsø.

GLADMELDING: Mannskapet om bord på Foldafjord tok nyheten med et smil. Fra venstre: Jan Inge Kapsersen (Ap), skipper Arve Ramstad, maskinist Ole Jørgen Holthe, matros og billettør Per Arne Hansen og Per Olav Hopsø.  Foto: Bjørn Tore Ness

 

Se på behovet videre

– Fylket skal ikke koste elektrifiseringa av jernbanen. Det er det staten som skal gjøre, legger han til.

Han understreker videre viktigheten av å bygge opp det nye Trøndelag, noe kuttene i kollektivtransporten i norddelen av fylket ikke er i samråd med.

– Vi vil be rådmannen komme tilbake med en sak hvor vi ser på behovet i kollektivtransporten for 2019, 2020 og 2021. De må gjøre en sårbarhetsanalyse, og i tillegg belyse hvordan dette er tenkt opp mot samferdselsstrategien, Trøndelagsplanen og tanken om å bygge Trøndelag sammen, sier Hopsø.

Med forslaget om omdisponering av fondsmidlene utelukker Hopsø derimot ikke at kuttene kan komme på lang sikt.

– Hvis vi skal fatte vedtak rundt kollektivtilbudet, skal det gjøres med et bedre grunnlag enn det som er skissert nå. Derfor vil det være jobben framover, mener Hopsø.

Dårlig start

– Begynnelsen på det nye Trøndelag fikk en dårlig start med forslagene til kutt, sier Hopsø.

– Da kuttene ble kjent, vokste det fram et voldsomt engasjement og frustrasjon blant folk. Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner frustrasjonen og at folk er engasjerte. Hvis de ser at det skal kuttes i norddelen samtidig som de ser i Adresseavisen at det investeres voldsomt på nye busser. Det er derfor vi nå har funnet en måte å finne midler til å dekke opp innsparings- behovet andre steder, sier Hopsø.

I forslaget til kutt fra rådmannen ble det foreslått å kutte hurtigbåten Foldafjords avgang fra Namsos til Rørvik midt på dagen. Mannskapet om bord tok beskjeden fra Hopsø med et smil.

– Det er jo kjempegreier. Hvis kuttene hadde blitt realisert, ville det trolig vært begynnelsen på slutten, mener matros og billettør, Per Arne Hansen.

– Det er rett og slett som å gå tilbake i tid, sier maskinist Ole Jørgen Holthe.