Sammensurium om Nordlandsbanen og luftfart

Baklengs inn i framtida

INNSPILL

OPPSPINN: Kronikkforfatter Asbjørn Greiff mener daglig leder Amund Lein i Namsos Næringsforening farer med oppspinn i sine vurderinger rundt luftfarten i Namdalen. NA-FAKSIMILE 

Asbjørn Greiff 

NAMDALSAVISA

I stort oppslått intervju i NA 22. DS. går leder av Namsos Næringsforening, Amund Lein, ut med sine tanker og visjoner om framtidas struktur for namsosregionens kommunikasjonstilbud.

Han vil kjempe for bygging av ny trase for Nordlandsbanen fra sør via Namsos. Dersom dette lykkes, vil de tilbud vi i dag har innen kommunikasjon bli mindre viktig for Namsosregionen. Han legger spesielt vekt på bortfall av behovet for flytilbud fra Namsos!!

At Nordlandsbanen for mer enn 100 år siden av militærstrategiske årsaker ble planlagt og bygget langt inn i landet i stedet for lenger ut mot kysten, kan vi i dag alle være enige om var en stor strategisk og kommunikasjonsmessig tabbe. Er det slik at Namsos Næringsforening nå ønsker å bruke sin tid og sine ressurser på en omkamp for å få en ny jernbanetrase sørfra gjennom Namsos og dette da på bekostning av et etter hvert stadig bedre tilkjempet flytilbud fra namsosregionen?


Namsos næringsforening vil ha Nordlandsbanen til Namsos

Næringsforeninga kjemper med nebb og klør mot at Namsosbanen skal legges ned. Deres store drøm er at Namsos blir stoppested på Nordlandsbanen.

 

Han framsetter det postulat at vi ved å få jernbanespor gjennom Namsos ikke lenger har behov for lufthavn i namsosregionen og at vi slik også unngår (en påstått) «evig kamp» om lufthavnene på Namsos og Rørvik. Denne kamp må i parentes sies å være herr Leins oppspinn. Begge lufthavner er fundert på den region de skal betjene og har i kraft av det sin berettigelse. Det som fra tid til annen diskuteres er statens krav til ruteføring på den enkelte lufthavn. Dette ligger i sakens natur.

Næringsforeningens leder gjør seg tanker om økonomien rundt drift av kortbanenettet i Norge og konkluderer med at det ikke er sikkert Avinor fremtidig ønsker å drifte lufthavna i Namsos.


– Lite heldig at det sås tvil om flyplassens eksistens

– Vi må ikke ofre flyplassen i Namsos for å få en ny trase for Nordlandsbanen. Det sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum, som også er leder av samferdselsutvalget i Namdal regionråd.

 

Til dette kan informeres at all lufthavnsdrift i Norge finansieres av passasjeravgifter, taxfreesalg m.m. Økonomien har vært og er sterk. Sett bort fra landets største lufthavner, går alle mindre lufthavner med et driftsmessig underskudd. Systemet drives via en kryssfinansiering mellom lønnsomme og ulønnsomme lufthavner.

Dette til tross har staten årlig tatt ut milliardbeløp i utbytte fra Avinor AS. Prognosene for norsk luftfart er positive. Man har m.a.o. ingen åpenbar grunn til engstelse hva økonomi angår. Legging av ny trase for Nordlandsbanen må imidlertid finansieres (Hvor mange milliarder?) direkte via Samferdselsdepartementet. Her bør det være all grunn til bekymring. For øvrig må bemerkes at beslutninger om kortbanenettets struktur gjøres av det norske storting.

Det har nå gått 50 år siden framsynte politikere, med samferdselsminister Kyllingmark i spissen, gjennomførte visjonen om et flyplass-system som skulle binde vårt langstrakte land tettere sammen. Hele vegen har det foreligget tverrpolitisk konsensus om den viktige nærings- og bosetnings- messige betydning kortbanenettet har hatt og har. Et tidseffektivt kommunikasjonstilbud som har økt verdiskapingen i Distrikts-Norge. Transportøkonomisk Institutt (TØI) avdekket for noen tid tilbake at Namsos lufthavn kun henter ut en mindre del av sitt naturlige passasjergrunnlag. Storparten av alle flyreiser fra Namsos har Oslo som destinasjon. En direkteforbindelse med Oslo vil m.a.o. kunne utløse et betydelig passasjervolum (som flyttes fra bilkjøring til Værnes og direkte over til trafikk over Namsos lufthavn).

Fra Namsos og Rørvik har vi nå nylig (fra 4.12.17), etter mange års innsats fra ordførerne m. flere, omsider fått de første direkteflyene til og fra Oslo. Reisen tar 1 time og 20 minutter. I tillegg kommer alle anløp til Værnes i henhold til statens krav.

Dersom man skal forsøke å se litt fram i tiden er det mange av oss som er overbevist om at selv en dobbeltsporet Nordlandsbanen gjennom Namsos ikke på noen måte vil være svaret på det behov namsosregionen vil ha for effektiv persontransport.

Selv om man velger å se helt bort fra mangelen på realitetsorientering i fabuleringen om nye traseer for Nordlandsbanen, er jernbanen og flyfartens oppgaver så vidt forskjellige at det blir en fullstendig villfarelse å holde den ene opp mot den andre. Disse kommunikasjonsmidler har forskjellige oppgaver å løse.

Det kan anbefales at Namsos Næringsforening snur om og uttrykker sin støtte til det arbeid som gjøres for å få Namdalsbanen avviklet, da til fordel for framtidige realistiske løsninger på regionens transportbehov (les: bedre veier). Når Skogmo Industriområde i tillegg har behov for de 20 dekar jernbanen opptar på deres område, burde det være en klar næringspolitisk pluss-sak å støtte dette av hensyn til den store og viktige verdiskapning dette miljøet står for.

Det er nok av oppgaver i den virkelige verden som trenger all god støtte for å finne sin løsning.

Vi må samarbeide så godt vi kan i hele Namdalen og må kunne gi hverandre et vennskapelig dult i siden når vi ser at noen er i ferd med å gå baklengs inn i fremtiden.