Valget i Bindal

Fire av ti har forhåndsstemt i Bindal

I dag skal bindalingene gi sine politikere råd om Bindal skal bestå som egen kommune eller ikke. Interessen er tydeligvis stor.

STOR VALGDELTAGELSE Det ser ut som mange vil si sin mening underfolkeavstemninga i Bindal i dag. Mange har forhåndsstemt, og allerede etter en time hadde mange vært innom valglokalet på Kjella skole. En av dem som stemte var Tor Aune, og han ble kontrollert av Torbjørn Gjengaar, Julie Lian Tveråmo og Ann Helen Øvergård. 

NAMDALSAVISA

HORSFJORD:   Nesten 40 prosent av alle de stemmeberettigede har allerede avgitt sin stemme da stemmelokalene åpnet i dag.

Det tyder på stor interesse og stor valgdeltagelse.

I dag er det en rådgivende folkeavstemning i Bindal, og kommunens innbyggere skal gi politikerne råd om kommunen skal bli en del av nye Nærøysund kommune og dermed bli nordtrøndere, eller om de skal forbli nordlenninger og forbli egen kommune.

Dette er noe som engasjerer i kommunen. Av de 1.225 stemmeberettigede i Bindal, har 465 avgitt forhåndsstemmer. Det er 38 prosent av alle de som har lov til å stemme, og det tyder på høy valgdeltagelse.

–- Vi må i alle fall si vår mening, sier Tor Aune som var innom stemmelokalet på Kjella skole.

Han innrømmer at han var lenge i tvil hva som ville være det beste, men når valgdagen kom var tvilen borte.

– Vi har det bra i Bindal. Jeg tror ikke vi får det noe bedre verken i Trøndelag fylke eller i Nærøysund kommune. Det har vært litt for mange sammenslåingsprosesser som har gått skeis til at jeg har tro på denne prosessen, sier han.