For næringsliv og politikere i Ytre Namdal er samferdselsvalget tatt:

Raskest mulig inn til E6

For politikere og næringsliv i Ytre Namdal har «lakseveg nord» fra Gartland til Flerengstrand førsteprioritet. Men ny «Foldahavsveg» diskuteres gjerne.

UTBEDRING: Ny trase forbi Naklingssvingene er den mest omfattende utbedringa av «lakseveg nord», kalkulert til en halv milliard koner. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Viknaordfører og leder i Region Namdal, Amund Hellesø (Ap), kaller forslaget fra Venstre i Nord-Trøndelag et interessant innspill, som han gjerne diskuterer. Men samferdselsstrategien Ytre Namdal og fra regionrådet ligger fast.