Ungdommen bruker stemmeretten

Ved den rådgivende folkeavstemninga i Bindal om kommune og fylkestilhørighet er ungdommene engasjert.

STORT ENGASJEMENT De som fyller 16 år i år har stemmerett ved folkeavstemninga i dag. Og den stemmeretten har Rolf Larsen og Kristoffer Bøkestad benyttet seg av. 

NAMDALSAVISA

BINDALSEIDET: Både i stemmelokalene på skolen på Bindalseidet og i Terråk skole som har midlertidig tilhold på Kjella er engasjementet stort.

– Vi har fått mulighet til å være med på å si noe om framtida for Bindal. Det er bra siden vi faktisk er framtida i Bindal, sier de to tiendeklassingene Kristoffer Bøkestad og Rolf Larsen som i dag har stemt for første gang i sitt liv.

De har brukt både familie og venner som hjelp for å komme fram til hva de skulle stemme.

– Engasjementet er stort både blant oss ungdommene, og blant folk ellers. Jeg har selvfølgelig diskutert kommunetilhørighet med familien, men jeg har også diskuterte det med veldig mange andre, sier Larsen.

De har også hatt om den rådgivende folkeavstemningen på skolen.

– Vi hadde blant annet ei time med valg og hvordan det skal foregå nå rett før vi gikk for å stemme, sier Bøkestad.

Begge nikker bekreftende til spørsmålet om de er generelt politisk interessert.

– Jeg liker å følge med på det som foregår. Spesielt nå det går mot et valg, men også ellers, ser Bøkestad.