Mandag fikk innbyggerne i Bindal muligheten til å si ja eller nei til sammenslåing med nye Nærøysund kommune

Ungdommene brukte stemmeretten

Fortsette som egen kommune og tilhøre Nordland også etter 2020, var det store spørsmålet bindalingene skulle ta stilling til. Det engasjerte både ung og gammel, kanskje aller mest de yngste.

STORT ENGASJEMENT: De som fyller 16 år i år hadde stemmerett ved folkeavstemninga i går. Og den stemmeretten benyttet Rolf Larsen og Kristoffer Bøkestad seg av. 

NAMDALSAVISA

BINDALSEIDET: Både i stemmelokalene i skolen på Bindalseidet og på Terråk skole, som har midlertidig tilhold på Kjella, var engasjementet stort.