Utopiske togtanker

LEDER

En slik utbygging har også et klimaregnskap

NAMDALSAVISA

Innspillet fra leder i Namsos næringsforening, om å holde liv i Namsosbanen, har skapt ny debatt om togforbindelse til Namsos. Leins forslag var å ikke legge ned Namsosbanen til Grong, fordi den kunne utgjøre en del av en ny trase for Nordlandsbanen, fra Steinkjer via Namsos.


Namsos næringsforening vil ha Nordlandsbanen til Namsos

Næringsforeninga kjemper med nebb og klør mot at Namsosbanen skal legges ned. Deres store drøm er at Namsos blir stoppested på Nordlandsbanen.

 

En ting er å bevare Namsosbanen – noe annet er å skulle ta til orde for å anlegge jernbane mellom Namsos og Steinkjer. En rask realitetsorientering tilsier at det siste er ren utopi. Det er selvfølgelig en besnærende tanke, men samfunnsøkonomisk går det ikke går opp – heller ikke miljømessig.


– Lite heldig at det sås tvil om flyplassens eksistens

– Vi må ikke ofre flyplassen i Namsos for å få en ny trase for Nordlandsbanen. Det sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum, som også er leder av samferdselsutvalget i Namdal regionråd.

 

En vanlig utbygging på Østlandet er beregnet til 5,5 milliarder for 17 kilometer. Selv der, med et enormt befolkningsgrunnlag, er Intercity-utbygginga utsatt på grunn av kostnader. Her snakker vi om en distanse på rundt 70 kilometer, hvis en velger den strakeste vegen. Noe under 20 milliarder i kostnad er dermed vanskelig å tenke seg. Når Lein sammenlikner med de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å drive Namsos lufthavn, kunne en altså ha drevet den i over 600 år for den investeringskostnaden. Eller brukt pengene på å legge til rette for de nye, miljøvennlige alternativene som nå kommer både i lufta, til sjøs og til lands, med elektrifiserte, selvgående kjøretøy.

Det ville i tillegg kreve enorme inngrep, både i dyrket mark og i skogsterreng, for ikke å snakke om antall trafikkdrepte dyr. En slik utbygging har også et klimaregnskap.

En skal ha honnør for å tenke spenstige tanker, men forslaget om å ha jernbane mellom Steinkjer og Namsos er verken spesielt framtidsrettet eller forankret i et stort behov, i passasjerer eller gods. Dette ble vurdert og lagt bort for snart 100 år siden.

Det mer alvorlige er at dette sår tvil om eksistensen til lufthavna, som har vært en prioritert kampsak for det som nå er et samlet Namdalen, også næringslivet. Det er i tillegg betenkelig med et utspill fra næringsforeninga i Namsos som er i direkte strid med interessene til den største næringslivsaktøren i Midtre Namdal. En kan jo også lure på om dette er forankret blant næringsforeningas medlemmer, der transportnæringa og Avinor er blant de største.