Galskapen lever videre

LEDER

Foto: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

«Like viktig er den stoltheten og kreativiteten den skaper»

NAMDALSAVISA

Hållingene har møttes for å diskutere revyfestivalens framtid, og ifølge revygeneral Hanne Vilja Sagmo var de som møtte opp positive til å gå på en ny runde med festivalgalskap.

Det er ingen selvfølge. Det sliter på ei lita bygd å skulle arrangere en stor, nasjonal festival, slik de har gjort i 30 år. Det er intet mindre enn imponerende at de har klart det. De fleste andre festivaler har bukket under i løpet av den tida, samtidig som det har kommet tusenvis av nye konkurrenter.


Optimistisk om revyframtid etter mobiliseringsmøte på Høylandet

«Det blir neppe stille over der»

Tross store utfordringer er motivasjonen for å arrangere revyfestival i framtida høyst levende på Høylandet.

 

Slik sett kunne de festivalarrangørene med god samvittighet ha sagt at nok er nok, og at alt har sin tid. Men heldigvis virker det fortsatt som det er folkelig engasjement til å gå på nye 30 år. Festivalen er helt avhengig av dette engasjementet, uansett hvor mye de klarer å redusere kostnader eller øke sponsor- og billettinntektene.

Det at festivalen på Høylandet har eksistert så lenge, vitner om at de har vært i stand til å fornye og tilpasse seg. Det gjør at vi ikke er i tvil om at de vil klare det denne gangen også.

Revyfestivalen betyr utrolig mye for Høylandet, men har også en regional og nasjonal oppgave. Revyfaglig senter, med statsstøtte, er bygd opp som en følge av festivalen. For bygda betyr den ikke bare inntekter til lag og foreninger, like viktig er den stoltheten og kreativiteten den skaper, og som gir seg utslag på mange områder. Ikke minst i bolyst for dem som vokser opp på Høylandet og blir ambassadører for heimplassen. Det er blant dem framtidas revygærninger må rekrutteres.