Kaianlegg i Kjelbotnet settes i stand

NAMDALSAVISA

FOSNES: Formannskapet foreslår at kommunestyret bevilger 75.000 kroner for å sette i stand kaianlegget i Kjelbotnet.

Dette vil være nødvendig for å sikre atkomst til fritidseiendommen fra sjøen. I Kjelbotnet er det ei bygning med 12 sengeplasser og i innstillinga til vedtak bes det om at lokale reiselivsaktører inviteres til en dialog for å vurdere utviklingspotensialet og muligheten for samarbeid omkring drift av fritidseiendommen.

Den kommunale eiendommen er i dag lite benyttet.