Lein klargjør

Namsos lufthavn skal bestå

MENING

ET BEDRE STED: Namsos næringsforening bruker omtrent all vår tid på å gjøre Namsos og Namdalen til en bedre plass og jobb, skriver leder Amund Lein.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

I forrige uke ble jeg invitert til et møte med lokale politikere fra Senterpartiet. Kåre Kvaale som er gruppeleder i Namsos og Randi Dille som sitter på fylkestinget. Samt leder i hovedutvalget for VEI i Trøndelag, Gunn Iversen Stokke.

Her var temaet infrastruktur i Namdalen, hva er viktig i dag og 50 år fram i tid. Vi diskuterte flere viktige saker: Modulvogntog og godkjenning på fylkesveiene våre. Også undergangen på Melhus og utfordringene dette gir OCEM som må kjøre helt til Asphaugen før de kan frakte betong nordover.

Vi ønsket fokus på veiforbindelsen mellom Namsos og Ytre Namdal. Som vi ser på som en stor framtidig pendlerrute. Samt transport av laks.

Vi diskuterte også E39 fra Trondheim, gjennom Fosen og til Namsos. Noe som jobbes med av flere samarbeidspartnere til Næringsforeningen.

Vi diskuterte flyplass og FOT – Ruter. Der vi poengterte at den kommersielle direkteruten til Oslo er en suksess. Men at vi ønsker hjelp av fylke til å få på plass FOT-Ruter på morgenen med retur ettermiddag direkte mellom Namsos og Oslo. Helst med avgang i nærheten 07.00 og 17.00.

Vi ga også beskjed om at vi ikke ønsker en nedleggelse av Namsosbanen. Da et slikt vedtak vil fra ta oss alle framtidige muligheter for jernbane i Midtre Namdal. Vi ga også tydelig beskjed om at dagens trase ikke var hensiktsmessig og må flyttes. Dette etter ønske både i Namsos og på Skogmo.

Vi presenterte også en drøm. En drøm om jernbane og E6 fra Steinkjer gjennom Bangdalen til Spillum før den går nordover gjennom Overhalla til Grong. Dette var et perspektiv på minst 50 år fram i tid.

Her skulle vi ha hurtigtog, som kunne ta oss fra Namsos til Trondheim på litt over en time. Vi skulle ha hurtigbåt mellom Flatanger, Namsos og Rørvik i tillegg til gode veiforbindelser.

Det var i presentasjonen av denne drømmen jeg sa følgende: Hadde alt dette kommet på plass, hadde vi kanskje ikke hatt behov for to flyplasser i Namdalen.

Når jeg i ettertid ser at dette kommer ut som et intervju med meg, der det i tillegg lages en oppfølgingssak på at jeg og Namsos Næringsforening ønsker å legge ned flyplassen vil jeg her gi min versjon av saken.

Vi som jobber i næringsforeningen bruker omtrent all vår tid på å gjøre Namsos og Namdalen til en bedre plass å jobbe, bo og drive næring. Vi har brukt utallige timer på å jobbe for flyplassen og ikke minst direkteruten. Denne framstillingen av meg personlig og foreningen gjorde veldig vondt å lese.

At jeg og NNF ønsker å legge ned flyplassen er en helt absurd tanke. Jeg har vært i kontakt med alle de andre som deltok på dette møtet. De kan bekrefte innholdet i dette innlegget.

Jeg må også kommentere at vi aldri har prøvd å motarbeide hverken Overhalla kommune eller Skogmo Industripark.

Vi har tvert imot et svært godt samarbeid med alle disse partene. Noe som er helt nødvendig om vi sammen skal lykkes med å utvikle næringslivet i dette distriktet i framtiden.