Nærøy og Vikna Fellesvassverk

Har planer for å bedre vannforsyninga

Det er utviklingspotensial i det eksisterende anlegget til Nærøy og Vikna Fellesvassverk som kan tilfredsstille næringslivets krav i første omgang. Dessuten planlegges det nytt høydebasseng på Marøya.

POTENSIAL: Det er mulig å øke kapasiteten ved renseanlegget på Finne fra 50 til 65 liter i sekundet, men det krever mer magasin, ifølge orienteringa. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det var drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes i Nærøy som opplyste dette til formannskapet tirsdag. Namdalskysten Næringsforening har uttrykt bekymring for kapasiteten på vannforsyninga ut fra vekstpotensialet i Nærøy og Vikna.