Ikke generell åpning for akvakultur

Flertallet ville ikke åpne for akvakultur som arealformål for Kolvereidvågen. Oppdrettsanlegg kan det imidlertid bli likevel.
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Flere av de seks som stemte for at området skal ha betegnelsen FFFN. – som ikke åpner for akvakultur – signaliserte nemlig at Midt-Norsk Havbruk (MNH) hadde full mulighet til å søke dispensasjon om kommunestyret vedtar innstillinga fra formannskapet i mars.