Hevdet Foldafjorden er Norges mest undersøkte fjord:

MNH vil stå på søknaden

Foldafjorden er Norges mest undersøkte fjord, og innløpet til Kolvereidvågen egner seg særdeles godt for oppdrett. Alternativet for Midt-Norsk Havbruk er å flytte lokaliteten – og inntektene – ut av kommunen.

Stor interesse Fungerende ordfører Rune Arstein (H) fikk besøk av mange tilhørere fra området under behandlinga av arealplanen for Kolvereidvågen. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Roald Dolmen og Frank Øren fra Midt-Norsk Havbruk (MNH) hadde tirsdag invitert seg selv til formannskapsmøtet i Nærøy for å orientere om bakgrunnen for selskapets søknad om lokalitet i Kolvereidvågen. En aksept for å tillate lokalitet der betinget endring av arealformålet i kommuneplanen, og dette sto på sakskartet i møtet.

Planene om oppdrett ved Kolvereidvågen har møtt massiv motstand i området, og 15–20 interesserte møtte opp til tirsdagens møte. Fungerende ordfører Rune Arstein (H) slapp til både politikere og publikum med spørsmål til oppdrettsselskapet etter den time lange orienteringa.

Alternativet flytting

Oppdrettsselskapene i området har fire forskjellige soner for utsett av laks, to for vårutsett og to for høstutsett. Dette er gjort for å hindre spredning av lus og sykdomssmitte. MNH manglet lokalitet i sonen for utsett høsten 2017, og den eneste egnelige lokalitet MNH fant etter grundig leting var Kolvereidvågen, sa Frank Øren.

Dermed måtte selskapet leie seg lokalitet ved Jøa i Fosnes kommune. Inntektene forsvant derfor ut av Nærøy kommune, samtidig som de ansatte fikk lang og tungvint reiseveg til drifting av anlegget.

– Det er viktig med forutsigbarhet også for våre ansatte, påpekte han.Ikke generell åpning for akvakultur

Flertallet ville ikke åpne for akvakultur som arealformål for Kolvereidvågen. Oppdrettsanlegg kan det imidlertid bli likevel.

 

Midlertidig «fotavtrykk»

Øren redegjorde for lokale undersøkelser som er gjort i forhold til strøm, bunnforhold, sikkerhetssoner og skipsnavigering, og alt tilsier at lokaliteten er svært godt egnet, ifølge Øren – selv nabo til vågen.

– Etableringa er et midlertidig «fotavtrykk» i vågen. Det tas hele tiden prøver. Og tar vi feil, blir produksjonen stanset og anlegget fjernes i løpet av 14 dager, forklarte produksjonsleder Frank Øren. MNH viste også foto og tegninger av det planlagte anlegget for å vise hvor lite synlig det etter deres mening ville bli.

Både Øren og Roald Dolmen viste til utviklinga i næringa der luseproblemene for MNH nå er minimale og bruk av medisiner og antibiotika er lik null