Sp støtter flertallet og fremmer eget kollektivforslag

Torsdag skal Hovedutvalg for transport i fylket avvise rådmannens forslag om kutt i kollektivtilbudet i 2018.

TRE PUNKTER: Senterpartiet legger fram et eget forslag til behandling når hovedutvalget for transport i fylket møtes torsdag. På bildet M/F Olav Duun på plass ved kaia på Hofles som fylkesrådmann har på sin kuttliste. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I NA onsdag skrev vi at et tverrpolitisk flertall, bestående av Ap, SV, KrF, MDG og Pensjonistpartiet, i Hovedutvalget (HU) for transport vil gå inn for å utsette de foreslåtte kollektivkuttene

Der framgår det også at Senterpartiet ikke er en del av flertallet som har blitt enige om en slik løsning.

Eget forslag

I møtet torsdag vil partiet legge fram et eget forslag til behandling, hvor det er helt klart at også Senterpartiet vil stemme for at kollektivtilbudet bevares uendret i 2018. Partiet har utarbeidet et forslag i tre punkter og første punkt lyder:

«HU for Transport fastslår at dagens kollektivtilbud i Trøndelag skal videreføres i 2018».

Dermed synes akkurat den delen av saken å være avklart med unntak av at kuttforslagene fra fylkesadministrasjonen ikke er hentet ut fra et ønske om å gi et dårligere tilbud, men ut fra manglende inndekning i budsjettet til utgiftene på kollektivområdet.

I alt mangler det ifølge et notat fra fylkesrådmannen 44 millioner kroner for å få kabalen til å gå opp.

Senterpartiet vil derfor i tillegg til å bevare kollektivtilbudet på dagens nivå ut året, også be fylkestinget finansiere kostnaden i år med å ta direkte fra overskuddet på drift i 2017. Slik at man får kjøpt seg tid.

«HU for Transport anmoder derfor om at fylkestinget på sitt møte i april 2018 i forbindelse med disponeringa av årsresultatet for 2017, kan tilføre budsjettområdet for samferdsel de nødvendige budsjettmidler for å opprettholde dagens kollektivtilbud».

Det siste punktet i forslaget fra Sp er på et vis et varsel om at denne diskusjonen er man ikke interessert å i ta hvert år ved budsjettbehandlinga.

«HU for Transport mener at kollektivtilbudet i Trøndelag må drøftes videre når budsjett og økonomiplanarbeidet for 2019 starter, herunder muligheter til å kompensere økte driftskostnader innen samferdselsområdet på en forutsigbar måte f.o.m. 2019)», lyder punkt tre i forslaget.

Det ligger ikke noen konkrete tanker omkring hva denne forutsigbarheten skal bestå i, om det er snakk om å bygge opp egne fond, øke finansieringsrammene permanent eller andre løsninger.

Hovedutvalget behandler forslaget fra Senterpartiet i løpet av det ekstraordinære møtet torsdag 1. mars.