Mange frostskader på hus og hytter

Gjensidige mottok nær hundre skademeldinger som følge av frost i forrige uke. I Trøndelag har selskapet mottatt 16 meldinger om frostskader hittil i år.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Forsikringsselskapet Gjensidige fikk inn nær 100 skademeldinger som skyldes frost i forrige uke, da store deler av landet hadde uvanlig kaldt vær. Det tilsier at forsikringsbransjen samlet har fått inn flere hundre skademeldinger.

I Trøndelag har Gjensidige fått inn 16 meldinger om frostskader så langt i år, hvorav halvparten i forrige uke.

–  All erfaring tilsier at dette antallet vil stige, fordi det ofte tar tid før skader blir oppdaget. Ikke minst gjelder det hytter, som står tomme mesteparten av tida, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige i en pressemelding.


Sprengt toalett Heller du kokende vann på porselen sprekker det – her har isen imidlertid gjort jobben selv og sprengt toalettet:   Foto: Gjensidige

 

Ikke hell på kokende vann

Skadene Gjensidige har fått melding om fordeler seg nokså likt på boliger, hytter og næringsbygg.

De fleste skadene ligger mellom 40.000 og 80.000 kroner.

– Hvis du oppdager vannet har frosset i rør, toaletter eller annet, gjelder det å tine varsomt. Heller du på kokende vann kan du være trygg på at porselenet sprekker. Hvis rør er sprukket må du stenge vanntilførselen inntil skaden er reparert, sier Eklo.

Ha på varme i alle rom med vannrør

For å unngå at vann fryser bør man sørge for å holde temperaturen over ti grader i alle rom med vannrør. Ved lengre fravær bør man stenge hovedkranen. For hytter er dette et krav i forsikringsavtalen.

I 2017 betalte forsikringsselskapene ut 110 millioner kroner som følge av 1.750 frostskader landet over.

Den verste frostvinteren i manns minne var i 2010.

Det året betalte forsikringsselskapene ut mer enn 1 milliard kroner i erstatninger etter frostskader.