Trekker innsigelse mot boligfelt

Fylkesmannen trekker sin innsigelse mot det planlagte boligfeltet på Lauvsneshaugen i Flatanger.

Nytt boligfelt Det er i området helt til høyre i bildet ved sjøen det planlegges et nytt boligfelt på Lauvsnes i Flatanger.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LAUVSNES: I arealplanen til Flatanger kommune er det tatt inn et nytt boligfelt med 31 tomter nord for dagens bebyggelse på Lauvsnesodden. Fylkeskommunen ville stanse reguleringsplanen for det planlagte boligfeltet ville være skjemmende for tre fredede kulturminner.

Kommunen rettet hard kritikk mot innstillinga til fylkeskommunen, og det endte opp med at saken ble utsatt, og etter en befaringsrunde i Flatanger trekker fylkesmannen hele innsigelsen mot det planlagte boligfeltet.

– Et kjemperesultat. Dette ble et så bra utfall som det gikk an å få til, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås til Flatangernytt.

Det står nå flere klare til å starte bygging av nye eneboliger, men før de første spadetakene kan gå i jorda, må reguleringsplanen endelig godkjennes av hovedutvalget og kommunestyret.