Liten gjenfangst av rømt laks fra Nærøy

54.000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg i Nærøy. Bare 1.500 ble fanget da Fylkesmannen åpnet for fritt fiske.

STORRØMMING 54.000 laks rømte fra et oppdrettsanlegg i Nærøy i januar. 

NAMDALSAVISA

NÆRØY: I januar kom meldinga om at 54.000 laks, med en totalvekt på cirka 100 tonn, hadde rømt fra et oppdrettsanlegg i Nærøy.