Norgespatriotene

Vi blir oppriktig glade og varme om hjertet når vi opplever at de første trekkfuglene kommer tilbake. De forsterker vårfølelsen og bærer bud om snøsmelting, varmere dager og lysere kvelder.

TREKKFUGLER Det beste vårtegnet? Å se og høre at trekkfuglene har returnert til Norge.  Foto: Knut Høihjelle

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En svarttrost som synger vakkert fra en grantopp, eller en tjeld som roter i tangen nede i fjæra. To representanter for de trekkfuglene som vender først tilbake. Men kan vi være sikre på at de har vendt tilbake fra andre land? Kanskje de har vært her hele vinteren?