Får ikke tillatelse til uttak av vann

NVE avslår søknad fra Marine Harvest om midletidig tillatelse for uttak av vann fra Aunvatnet.
NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Samtidig varsler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at direktoratet vurderer å pålegge bedriften å gjennomføre fiskeribiologiske undersøkelser i vassdraget for å vurdere effektene av redusert vannføring og vannuttakene i vassdraget.