Nordtrønderske institusjoner fatter 150 tvangsvedtak i året

Ingen skriver færre tvangsprotokoller i Nord-Trøndelag enn Spillumheimen

Ingen skriver færre tvangsprotokoller i Nord-Trøndelag enn Spillumheimen i Namsos. Fra 2015 til midten av 2017 fattet de kun ett tvangsvedtak.

STYRER: Bente Pedersen er enhetsleder ved Spillumheimen som skriver færrest tvangsprotokoller av barneverninstitusjoner i norddelen av Trøndelag.  Foto: BJØRN TORE NESS

Av og til har vi ungdomsgrupper som utfordrer rammene og som bidrar til krevende situasjoner – og da må vi gripe inn.

Bente Pedersen, enhetsleder Spillumheimen.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: På nordtrønderske institusjoner brukes det tvang over 150 ganger i året.