Har startet arbeidet med å oppgradere for framtida

Skogmo industripark 2.0 under utvikling

På generalforsamlinga i Skogmo industripark (SI) onsdag kveld vil det bli presentert et forslag for videreutvikling av parken.

SKOGMO INDUSTRIPARK: Slik ser parken ut i dag. Sammenlikner du med kartet på denne siden ser du hvordan interntransport langs nye veger på området er foreslått løst i framtida.  Foto: Lars Petter Danielsen

DAGLIG LEDER: Ole Joar Flaat 

NAMDALSAVISA

SKOGMO: – Skissene og tankene handler om hvordan vi vil utvikle Skogmo som framtidas arbeidsplass, sier daglig leder i SI, Ole Joar Flaat.

Ei arbeidsgruppe har sett på hvilke grep som må og bør gjøres for utvikle Skogmo industripark 2.0.

Kompetansebygg

I flere år har utvikling i kroner og ansatte – tre milliarder kroner og 600 ansatte – blitt løftet fram når det gjelder hvilken kurs Skogmo-miljøet har satt.

– Målene ligger fast fram mot 2020, og er ikke en del av det vi har jobbet med nå, sier Flaat.

Arbeidsgruppa har tatt for seg den fysiske industriparken – logistikken, infrastrukturen og beredskapen – samt hvordan bedrifter, kunder og andre blir møtt når de kommer til Skogmo.

– Det er rom for forbedringer, for å si det svært forsiktig, sier Flaat.

Kommer du til Skogmo industripark langs fylkesveg 17 er tanken at du skal møte en helt ny «portal» inn til parken.

Tanken er et nybygg som skal fungere som arbeidsplass for eksisterende og nye virksomheter, være en møteplass og også et senter for forskning, utvikling og annen virksomhet knyttet til industriparken.

NYBYGG: Skissen viser hvordan et nytt kompetansebygg skal møte dem som kommer til Skogmo industripark kan bli seende ut. TEGNING: Jon A Olsen arkitektkontor. 

– Sintef, Namdalshagen og Trøndelag fylkeskommune er eksempler på aktører vi vil samarbeide med, men også type virksomheter som ikke er representert i parken fra før. For eksempel revisjon, arkitekt, teknologiselskaper ser vi for oss kan passe inn i et slikt miljø, sier Flaat.

Folk vil også møte en ny park når de besøker Skogmo via digitale motorveger.

– Hvordan vi framstår på nett, og kommunikasjonen med omgivelsene er en viktig del av den videre utviklinga, spesielt for å nå dem som ikke kjenner oss fra før, sier han.

Flaat forteller det er for tidlig å om snakke penger.

– Vi kunne ha tenkt på et tall, men før vi kommer dit må bedriftene bidra med tanker og ideer om hva de ønsker seg videre sier han.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Skal vi skape videre vekst og utvikling på Skogmo må vi også synliggjøre de karrieremulighetene vi kan tilby og behovene vi har for arbeidskraft i framtida, sier Flaat.

Fram til nå har SI vært en aktør med fokus på utvikling og prosjekt.

– Nå ser vi for oss en dreining mot også å ha spesialistkompetanse innenfor for eksempel kvalitet, men også på områder som profilering og omdømme for å nevne noe, sier han.

Ny innkjørsel

Men i tillegg til å bygge opp en ny profil vil arbeidsgruppa også få området til å framstå som bedre organisert og mer attraktivt.

Dagens avkjøring fra fylkesveg ved Barlien transport stenges. Det bygges en ny innkjørsel ved det tiltenkte kompetansebygget, som samtidig blir den ene enden av en ny gjennomfartsveg gjennom parken. Innkjørselen mellom Lena maskin og Pharmaq fra fylkesveg 760 flyttes vestover (se kartskisse).

Området langs fylkesveg 17 hvor blant Overhalla Hus har kontorbygg i dag er tenkt bli Skogmos «Silicon valley» – altså ikke industriproduksjon i tradisjonell forstand.

– Kanskje virksomheter som mer rettet mot teknologi og utvikling av løsninger for andre bedrifter er en tanke, sier Flaat.

Skissene som legges fram kommer delvis i konflikt med jernbanesporet gjennom parken.

– Den saken er nå til politisk vurdering, men foreløpig må vi ta hensyn til jernbanen når vi ser på utviklingsmuligheter, sier Flaat.

– Regner du med at generalforsamlinga er mottakelig for ideene?

– Jeg håper vi kan få en god diskusjon og at bedriftene begynner å gjøre seg noen tanker om vegen videre, sier han.

Flaat understreker at ingenting er vedtatt og ingenting vil bli vedtatt denne uka.

– Nå skal vi bruke 2018 til å planlegge, men jeg håper at vi i løpet av 2019 er i gang med gjennomføring av Skogmo industripark 2.0, sier Flaat.

NY INFRASTRUKTUR: Kartskissen viser hvordan arbeidsgruppa ser for seg hvordan vegnettet og innkjørslene til industriparken kan plasseres. I Nede bildekant midt i kartet ligger Pharmaq ut mot fylkesveg 760, med helt ny innkjørsel ligger øverst i bildet.  Foto: Privat