Antall gårdsbranner halvert på fire år

Gårdsbrann Kontroll av el-anlegg med varmesøkende kamera, er hovedårsaken til at en nå har fått bukt med mange gårdsbranner, mener Gjensidige.  Foto: Landbrukets Brannvernkomite (illustrasjonsbilde)

NAMDALSAVISA

I Nord-Trøndelag ble det meldt om 96 branner i driftsbygninger til Gjensidige i 2017, mot 200 i toppåret 2014. Kontroll av el-anlegg med varmesøkende kamera, er hovedårsaken til at en nå har fått bukt med mange gårdsbranner, mener forsikringsselskapet.

– Sammen med bøndene og Bondelaget, har vi jobbet med brannforebygging over mange år. Det er veldig bra å se at dette gir resultater, sier Frode Narud, ansvarlig for risikostyring landbruk i Gjensidige.

To av tre branner starter i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr.

– Dermed er det der vi må sette inn den største innsatsen. Vi jobber videre med bedre kontroller, sier Narud.