Ikke noe svar på Austras framtid

Lekaordfører Per Helge Johansen fikk ikke svar på hva som blir framtida for den delte øya Austra da kommunen fikk fylkesmann Frank Jenssen på besøk.

VISTE FRAM LEKA: Ordfører Per Helge Johansen på Leka brukte besøket fra fylkesmann Frank Jenssen til å fortelle om alt det man faktisk får til i kommunen. 

NAMDALSAVISA

LEKA: – For oss var det viktig at vi fikk vist fram kommunen, og ikke minst at vi fikk møte den nye fylkesmannen som vi håper og tror skal bli en viktig støttespiller for oss i tida som kommer, sier ordfører Per Helge Johansen.

Det store spørsmålet for Leka er om det blir grensejusteringer på Austra der det i dag er tre kommuner og to fylker.

– Vi tok selvfølgelig opp spørsmålet. Men fikk ikke noe klart svar, sier Johansen.


Fylkesmannen på rundtur for å «fornye løftene» til kommunene

Jenssen fikk klar melding

I forbindelse med sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke ble også fylkesmannsembetet ett. Nå er ny fylkesmann for hele Trøndelag, Frank Jenssen, på rundtur i norddelen av fylket for å høre hvor skoa trykker. Og i Ytre Namdal fikk han klar tale.

 

Det er nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har saken på sitt bord.

– De har alle de opplysning- ene, og det er de som må avgjøre på hva som skal skje med grensene på Austra. Når de har tatt sin avgjørelse, vil det komme til oss via Fylkesmannen for at vi skal effektuere det vedtaket som departementet har kommet fram til, sier Jensen.

– Vi brukte muligheten i møtet med fylkesmannen til å fortelle om tilbudene kommunen har for innbyggerne i Gutvik, og at de får samme tilbud som de på Leka, sier Johansen.