Fylkesmannen på rundtur for å «fornye løftene» til kommunene

Jenssen fikk klar melding

I forbindelse med sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke ble også fylkesmannsembetet ett. Nå er ny fylkesmann for hele Trøndelag, Frank Jenssen, på rundtur i norddelen av fylket for å høre hvor skoa trykker. Og i Ytre Namdal fikk han klar tale.

GOD STEMNING: Stemninga var god da fylkesmann Frank Jenssen og assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristioffersen møtte ordførerne i Nærøy og Vikna. Fra venstre: Steinar Aspli, Kristoffersen, Jenssen og Amund Hellesø. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Ordfører Steinar Aspli fra Nærøy benyttet sjansen til å fortelle fylkesmann Frank Jenssen hvordan han mener saksbehandlinga hos Fylkesmannen skal foregå.