Stian Foss Helsø (16) er lykkelig. Han er der han vil være – Midt i Lofotfisket

Guri Kunna videregående skole på Frøya tar turer på Lofotfisket med naturbrukselevene sine hvert år. Det gir innblikk i fiskerifaget.

Forskningsoppgave: Som del av Fru Ingers oppdrag i Lofoten har elevene hvert år som oppgave å samle inn et visst antall otolitter fra skreien og måle og veie fisk, en jobb de utfører for Havforskningsinstituttet. Her er elevene (fra venstre) Elin Aarvik, Arild Holmen, Stig Foss Helsø og faglærer Kyrre Pettersen i gang med å utføre oppdraget som skal gi forskere mulighet til å se hvordan fiskene utvikler seg over tid, og om vekstvilkårene endres.  Foto: Marius Langfjord

NAMDALSAVISA

HENNINGSVÆR: Stian Foss Helsø fra Hitra føler seg lykkelig der han om bord i skolebåten Fru Inger, midt i Heimsundet i Henningsvær håndterer storskrei etter storskrei i forskningsøyemed.