Legger ut jakt-eldorado til 44 millioner for salg

Ola Mæle vil kvitte seg med stor namdalseiendom.

FLOTT NATUR Ola Mæle vil kvitte seg med stor namdalseiendom.  Foto: Tunnsjø bruk

NAMDALSAVISA

TUNNSJØ: Ola Mæle har bestemt seg for å selge eiendommen Tunnsjø Bruk AS. Det er en eiendom som består av 77.000 dekar utmark og vannareal, i områdene rundt Tunnsjøen.