Bindal sier nei til ny konsesjonskraftavtale med Nordland fylkeskommune

– Vi mener det er riktig både moralsk og etisk at tidligere avtaler videreføres

I lag med tre andre kraftkommuner i Nordland har Bindal takket nei til å gå inn i en ny avtale med fylkeskommunen om deling av overskudd fra salg av konsesjonskraft.

KONSESJONSKRAFT: Bygginga av Kolsvik kraftverk ga store inngrep i Bindals-naturen. Som en kompensasjon for inngrepene ble det på 1980-tallet inngått en avtale med Nordland fylke der kommunen får halvparten av overskuddet fra salg av konsesjonskraft. Nå vil fylkeskommunen ha hele den potten. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: – Da de store vannkraftutbyggingene var i gang tidlig på 1980-tallet, ble det inngått en avtale mellom Nordland fylkeskommune og mange kommuner i fylket, forteller Britt Helstad, ordfører i Bindal.