Fikk endret emballasjen på skogmagasin fra plast til biofilm

Lornts Mørkved har sett seg lei på at alle bladene han får i posten er pakket inn i plast. Så han ville i alle fall gjøre noe med ett blad.

EN LITEN SEIER: Bård Håvard Viken og Lornts Mørkved er enige om at de ikke har reddet verden da de overtalte fagbladet Skog til å pakke forsendelsene inn i trefiberbasert biofilm i stedet for plast. Men hvis alle magasiner og alle blader gjør det samme, så kommer man litt på veg. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Jeg, som alle andre medlemmer i Skogforeninga, får bladet Skog i posten. Det bladet er av alle ting pakket inn i plast. Plast som man ikke kan bruke til noe som helst etter at bladet er pakket ut av plasten, sier Mørkved engasjert.

Og så engasjert var han at han skrev et brev til redaksjonen for Skog. Der la han blant annet fram et regnestykke som viste at bare bladet Skog bruker 44.100 kvadratmeter med plast i året til innpakning.

– Jeg ville minne dem om at skog kan brukes til papir, og at papir er et utmerket produkt til å pakke inn ting med. Det har historia vist oss, ler Mørkved.

Ledelsen i Skog tok ham på alvor og sendte ham en lang e-post som svar.

– De takket for engasjement og gode greier. Men ellers var det ikke mye de ifølge dem selv kunne gjøre. De avsluttet brevet sitt med at hvis jeg ville være med å påvirke utviklinga i Skog, måtte jeg ta kontakt med mitt lokale skogeierlag. Det er et gammelt triks, for vanligvis legger det enhver diskusjon død.

Hurtig behandling

Men Mørkved hadde nå fått blod på tann, og ville ikke gi seg med dette.

– Gi meg, nei langt ifra. Jeg kontaktet leder i lokalt skogeierlag, Bård Håvard Viken, og allerede på første styremøte vedtok de å sende en forespørsel til styret i Allskog om å finne alternativ til plasten.

Lokalforeninga mente at medlemsblad for en skogeierorganisasjon pakket i plast sender feil signaler.

– Vi mener at i ei tid der det er mye fokus på de negative sidene ved plast. bør skogbruket gå foran å vise veg med å pakke inn sine medlemsblader i noe annet, sier Viken.

Positiv vending i saken

Etter nye runder med e-poster fra Oslo-kontoret til Skog – med flere negative tilbakemeldinger om at det å pakke inn bladene i noe annet enn plast var både upraktisk og dyrt, fikk saken en vending.

– Vi fikk tilbakemelding om at her måtte det til forskning som ville ta mange år og det ville bli dyrt. Men så dukket løsninga opp bare noen få mil fra redaksjonskontoret. Ei bedrift på Lillestrøm selger biofilm. Et produkt som i praktisk bruk oppfører seg som plast, men som brytes ned i naturen. Det kan faktisk kastes i matavfallet. Siste nummer av Skog som kom ut for noen dager siden var pakket inn i nettopp dette, sier Mørkved.