Røyrvik legger opp til mer gruppeundervisning i kulturskolen

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Formannskapet sier ja til rådmannens forslag om å endre tilbudet i den kommunale musikkskolen. For å spare penger foreslås det ei endring av vedtektene hvor det legges opp til mer gruppeundervisning enn i dag.