PÅSKEKRIM:

En bil eller to til besvær

Tegning: Knut Høihjelle 

NAMDALSAVISA

Han hadde nesten gjort det til en vane å dra på kontoret ved midnatt. Firmaet handlet veldig mye med land i Østen. Hovedimporten var en spesiell type konteinere for transport både med båt og bil, men gjennom kontakter over en rekke år, var firmaet behjelpelig med import av en masse varetyper også til andre firma i Norge. Alt fra kvalitetsverktøy til «juggelvarer».