Konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk

Olje- og energidepartementet stadfestet torsdag konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid.

Vindkraftverk: Zephyr har fått klasignal til å bygge vindkraftverk på Innvordfjellet. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Norges Vassdrags- og energidirektorat ga i desember 2014 Zephyr AS konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 115 megawatt (MW) i området rundt Innvordfjellet.

Vindkraftverket er antatt å kunne gi en årlig kraftproduksjon på rundt 390 gigawattimer (GWh).

- Innvordfjellet vindkraftverk er et godt vindkraftverk som underbygger Trøndelags betydning for den norske vindkraftsatsingen. Zephyr har vist seg i stand til å kunne realisere vindkraftverk på rekordtid. En utbygging vil gi arbeidsplasser lokalt og et godt bidrag til den norske kraftproduksjonen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i ei pressemelding.

NVEs vedtak ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, tre regionale organisasjoner og en hytteeier.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til fugl, spesielt hubro, og landskap både lokalt og i regional vindkraftsammenheng.

Departementet har i den forbindelse lagt vekt på at Innvordfjellet vindkraftverk bidrar til en geografisk konsentrering av vindkraftutbyggingen på landsbasis og at landskapsmessige virkningene av vindkraftverket begrenses ved at det allerede er en rekke andre prosjekter i regionen.

Når det gjelder hubro og lokale landskapsvirkninger, har departementet ifølge pressemeldinga satt vilkår som hensyntar disse interessene.