Foreslår å utbetale 72,8 millioner i utbytte

Får styret medhold, kan aksjonærene i NTS ASA se fram til et bra utbytte.

Gode tider: Adm.dir. og styremedlem Harry Bøe har ei samla godtgjørelse på 1.353.000 fra NTS ASA, går det fram av årsrapporten.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I havbrukskonsernets årsrapport, som ble lagt fram fredag, kommer det fram at styret foreslår å betale ut 1,00 krone per aksje for aksjonærene i 2017.