Departementet har stadfestet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk

Gla’sak for kommunene

– Dette kan bety flere millioner kroner i økte inntekter for oss, mener rådmann Rune Strøm i Flatanger.

UTVORDA: Havna på Utvorda ligger ca. 3,5 km fra de nærmeste vindturbinene. Det må bygges et eget anlegg på Utvorda for å ta imot turbinene dersom utbygginga av Innvordfjellet vindkraftverk realiseres. VISUALISERING: ZEPHYR 

NAMDALSAVISA

FLATANGER/NAMDALSEID: Det er glede i Flatanger og Namdalseid over at Innvordfjellet vindkraftverk kan bli realisert. Olje- og energidepartementet har nå stadfestet konsesjonen til vindkraftverket, og det er med andre ord gitt grønt lys for at selskapet Zephyr AS kan igangsette utbygging av et kraftverk med 32 vindmøller på Innvordfjellet.