Røde Kors er klare for å rykke ut

Ekstra mange frivillige stiller opp i påska

I påska er det ekstra mange på vakt i Nord-Trøndelag Røde Kors. Frivillige i 16 hjelpekorps kan rykke ut når og hvor som helst.

VARIERTE OPPDRAG: Røde Kors rykker ut til det meste – om det er beinbrudd i skibakker eller transport av syke folk.  Foto: Røde Kors

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Samlet har Røde Kors rundt 100 mannskaper til disposisjon, og mange av disse har vakt på stasjoner i fjellet i påska.

Hjelpekorpsene i Nord-Trøndelag Røde Kors er spredt utover hele fylket, og kan stille med mannskaper på kort varsel om politiet har behov for assistanse, eller det er transportoppdrag av syke eller skadde på annen måte.

– Erfaringer fra de siste årene viser at oppdragene er variert, og kan være alt fra beinbrudd i skibakken, til å transportere folk som har blitt syk på hytta fram til veg, forteller Henry Skevik i Røde Kors.

I Nord-Trøndelag er det få ekstreme fjellområder, men likevel deltar Røde Kors hvert år på aksjoner der folk har gått seg vill eller er skadet. Snøskred kan i perioder utgjøre en av de største farene.

– Det er en regel som sier at «følg rygg, vær trygg». Da går du ikke i lia hvor du kan utløse ras, men følger fjellryggen. Det er ikke bare at terrenget er bratt som avgjør om det er rasfare eller ikke, men vel så mye hvordan snøen er. Gå bare der du er helt sikker på at du er trygg, forteller Skevik.

Hver vinter er det stor fare for at mange vatn har utrygg is, spesielt kan det være dårlig is på regulerte vatn hvor det er strømmer under isen. Ved bekker og elveløp kan det være stor fare. Her kan snø dekke over og lure folk, eller isen kan være tynnere enn ellers på vatnet.

– Husk at mobiltelefonen ikke alltid er til å stole på i fjellet. Kaldt vær gjør at batteriene får dårlige kapasitet, og altfor ofte feilvurderer folk dekningsområdet – de får ikke kontakt, og pårørende hjemme eller på hytta blir bekymret. Følger alle fjellvettreglene, minsker risikoen for at noen blir skadet eller går seg bort i fjellet. Det er viktig å «tilpasse turen etter evne og forhold» som en av fjellvettreglene sier, poengterer Skevik.

IKKE TA SJANSER: – Følg fjellvettreglene, og hold deg unna skumle partier i fjellet, er Røde Kors sine råd.  Foto: Røde Kors