Får ikke kjøre friske folk opp på fjelltopp

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Kommunestyret har avslått en søknad fra Røyrvik snøskuterklubb om kjøring med snøskuter i forbindelse med et familiearrangement ved Tjerma.