Slutter som rådmann i Namdalseid

Kjell Einvik (65) har sagt opp sin stilling som rådmann i Namdalseid kommune.
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Det opplyser ordfører Steinar Lyngstad.

Einvik trer inn i pensjonistenes rekker fra 1. juli.

– Det vil bli arbeidet med en løsning for fortsatt god ledelse av Namdalseid kommune i den tida vi har igjen som egen kommune, sier ordføreren og sikter til tidsrommet 1. juli 2018-31. desember 2019, før Namdalseid blir en del av storkommunen Namsos, sammen med nettopp Namsos og Fosnes fra nyåret 2020.

– Den løsningen som foreslås valgt vil bli lagt fram til godkjenning i kommunestyret, så snart forslag til løsning foreligger, sier Lyngstad.