To kommuner i pluss, en hadde merforbruk

Barnevernet i minus

Mens Vikna og Leka holdt seg innenfor budsjettrammene, hadde Nærøy et overforbruk på knappe to millioner til barnevernstjenesten i 2017.

OMORGANISERER Ifølge barnevernsleder Heidi Aune begynte den nye organiseringa i februar.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Dette kommer fram i årsrapporten for Barnevernstjenesten i Ytre Namdal. Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene. I styringsgruppa sitter de tre rådmennene, helse- og sosialsjefene i Nærøy og Vikna og leder i barnevernstjenesten, med viknarådmannen som leder.

Budsjettrammene er stort sett holdt, men Nærøy har altså en solid sprekk på tiltak i og utafor familien. Tiltak i heimen ble overskredet med 546.000 og utenfor heimen med 1,7 millioner kroner. Totalt ble overskridelsen på rundt 1,9 millioner i Nærøy.