Mer avising på Rørvik lufthavn

Ettersom flere fly lander om kvelden, og blir igjen til morgenen etter, har Rørvik lufthavn nå søkt om utslippsendringer for å holde tritt med behovet for avising.

SØKER TILATELSE: Jan Rune Sæbø, lufthavnsjef ved Rørvik lufthavn. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Rørvik lufthavn har i dag en utslippstillatelse for fly- og baneavising av 2005. Kort oppsummert stiller eksisterende tillatelse krav til forbruk av avisingsvæsken som benyttes per sesong, står det i søknaden som Avinor AS har sendt til Fylkesmannen i Trøndelag.