Tok fagbrev i framtidsrettet yrke

– Vi snakker om farkoster til fire millioner kroner, du skal vite hva du holder på med

Henrik Tronseth (21) og Jørgen Refvik Hansen (20) tok før påske fagbrev i fjernstyrte undervannsoperasjoner (FUO). De tilhører dermed en sjelden yrkesgruppe.

SPESIELT FAGBREV: Jørgen Refvik Hansen (i midten) og Henrik Tronseth kan mer enn å kjøre ROV. Med fagbrev i FUO-faget er de også eksperter på reparasjon, vedlikehold og oppgradering av ROV-systemene. Bak Kim Aakervik, leder for prøvenemnda.  Foto: Ove Magne Ribsskog

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Bare et fåtall har tidligere tatt dette fagbrevet rettet mot havbruksnæringa.