Minneord

Bjarne Bruvoll til minne

NAMDALSAVISA

Bjarne Bruvoll døde onsdag før påske. Han skulle snart bli 69 år, og ville etter mange år som gårdbruker ta fatt på en aktiv pensjonisttilværelse. Han så fram til å drive med jakt, fiske og friluftsliv, samtidig som han ville hjelpe til med drifta av gården som han og kona Henny har brukt over 40 år av sitt liv til å bygge opp.