Mottak av farlig avfall på Matmortua

Containerservice Ottersøy AS – Matmortua – søker om å få ta imot og mellomlagre inntil 200 tonn farlig avfall på avfallsanlegg.

FARLIG AVFALL: Vinduer produsert fram til 1980 har PCB i limet rundt glasset. Når slike ruter tas ut av bruk, må de leveres som farlig avfall. 

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: Fylkesmannen i Trøndelag har lagt en søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av det som defineres som farlig avfall på Matmortua avfallsanlegg til høring på sine heimesider.